Coachend managementsupport

Inspiratie
Als je langer dan vijf jaar op een positie zit, wordt het steeds moeilijker om inspiratie te vinden om de organisatie vooruit te helpen. Dat geldt ook voor langlopende projecten die daardoor vaak dreigen vast te lopen. Je kunt ‘de hei opgaan’ maar het is vaak moeilijk de vertaalslag te maken tussen de opgedane inspiratie en de praktijk. V.I.P. geeft je inspiratie op de werkplek en vertaalt deze visie in handige praktisch uitvoerbare ideeën om zodoende betrokkenen te motiveren en te inspireren het project tot een succes te maken.

Coaching
Als coach ben je (tijdelijk) het maatje van de manager/ondernemer en help je hem zijn vaardigheden maximaal te benutten.
Het unieke is het feit dat dit op de locatie of tijdens het werk gebeurt waardoor er veel meer resultaat geboekt gaat worden.
Vaak gaat dit dan gecombineerd met praktische tips die direct tot oplossingen leiden.

Kennis
Je hoeft geen externe cursus te volgen op managementgebied. Door te coachen en je bewust te maken van de reacties die je oproept en anderzijds het raadplegen van mijn netwerk heb je direct parate kennis en een managementvraagbaak op maat beschikbaar.

Het realiseren van nieuwe ideeën
Vaak kom je niet toe aan de ideeën die je al zolang koestert. De operatie dwingt je steeds weer tot het uitstellen hiervan. V.I.P. brengt het idee in kaart en laat de voor- en nadelen hiervan zien en toetst de haalbaarheid in- en extern. V.I.P. helpt je vervolgens deze te implementeren. Succes is gegarandeerd.

Het kunnen oplossen van ingrijpende managementvraagstukken
Het is haast onmogelijk belangrijke managementvraagstukken intern op te lossen. Iedereen heeft zo zijn eigen belang en er wordt vaak onvoldoende objectief naar gekeken.
Bijzonder is het feit dat deze managementvraagstukken vaak bij veel bedrijven spelen of hebben gespeeld die ze al opgelost hebben.
V.I.P. kent deze oplossingen als geen ander en weet als ervaren objectieve manager de zaak in kaart te brengen en raadpleegt desnoods het netwerk van specialisten en komt met een definitieve oplossing met de grootste haalbaarheid.

Verander- /organisatiemanagement
Als je al jaren dagelijks samenwerkt is het moeilijk om veranderingen te bewerkstelligen. V.I.P. heeft een model en methode ontwikkeld die helpen de veranderingen te accepteren en zo de dagelijkse samenwerking in stand te houden en te verbeteren.

Maatschappelijk verantwoord/duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen is vaak een wens en wordt als extra onderdeel toegevoegd aan de corporate communicatie. Weten hoe dit te realiseren en waar te beginnen is een lastige klus. V.I.P. heeft een matrix ontwikkeld die eerst de stand van zaken objectief in kaart brengt en direct haalbare voordelen heeft met de grootste kans van slagen.