Gebruik disclaimer van deze website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk gebruik.
Het reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, is zonder schriftelijke toestemming van Visie in Praktijk, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Visie in Praktijk de grootst mogelijke zorg besteedt aan zijn website, aanvaardt Visie in Praktijk geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik , het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. Je bent er zelf verantwoordelijk voor je er van te vergewissen of de informatie voor het door je gewenste doel geschikt is.
Visie in Praktijk biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Visie in Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Hoewel Visie in Praktijk de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de Visie in Praktijk website elektronisch aan Visie in Praktijk verstuurde berichten, garandeert Visie in Praktijk niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Visie in Praktijk kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan.
Visie in Praktijk is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Visie in Praktijk adviseert je alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de website haalt.