Managementmodules

Strategie en business planning

Geeft in zeer korte tijd inzicht in de meest kansrijke vaak verrassende mogelijkheden voor de onderneming met ingebouwde SWOT, marketing- en, sales aanpak bijpassende organisatiematrix, consequenties voor logistiek en productie en doorgerekende financiële consequenties.
Hieruit volgt een strategie op eigen kracht of kunnen overnames en samenwerkingsverbanden desgewenst worden meegenomen.

Extra opties: vertalen naar marketing sales plan, uitgewerkt in concrete marketing- en verkoopacties, presentatie en acceptatie binnen eigen teams.

Marketing en sales plan.

Matrix 1 geeft in korte tijd alle marketing- en verkoopkansen weer. Vervolgens geeft de tweede matrix weer hoe deze tot een succes te maken met ingebouwde sales SWOT en financiële consequenties van dien.
Presentatie voor de klanten, hulp bij implementatie, gesprekken en afsluiten contracten bij klanten.

Onderneming/Samenwerkingsplan

Geeft op basis van analyse 1 snel inzicht in versterkende activiteiten. In de tweede matrix verschijnen dan als vanzelf de bedrijven met mogelijkheden tot samenwerking met andere bedrijven of branches om de positie van de onderneming in de markt te versterken. Extra opties: contacten leggen met juiste partijen en potentiële partners, samenwerking tot stand brengen.

Acquisitieplan

Geeft inzicht in alle kansen en mogelijkheden voor de specifieke branche om bedrijven over te nemen. Extra opties: contacten leggen met potentiële partners, implementatiematrix maken.

Uitbreiding en/of inkrimping van vestiging en/of businessunits

Geeft direct inzicht in de financiële consequenties van keuzes om vestigingen uit te breiden, te sluiten of nieuw te bouwen.

Extra opties Daadwerkelijke hulp bij het implementeren ervan.

Innovatiematrix.

Geeft inzicht in de innovatie en ontwikkelkansen in specifieke marktsegmenten.

Managementbeslissinganalyse

Geeft in een paar stappen direct inzicht in de consequenties van te maken keuzes. Filtert daarbij automatisch de beste keuze.

Organisatie en verantwoordelijkheden matrix

Deze geeft direct inzicht in de verantwoordelijkheden en samenwerking van alle medewerkers. Duidelijk overzichtelijk en snel toepasbaar. Creëert daardoor veel meer duidelijkheid wat er van eenieder verwacht wordt.

Intern opleidingtraject/traineeship

van (nieuwe) medewerker tot en met vestigingsleider/bedrijfsleider.

Talentontwikkeling

Geeft direct inzicht in aanwezige talenten in de organisatie en hoe je deze verder kunt ontwikkelen en sneller tot hun recht kunt laten komen.

Inspiratiematrix

Geeft inspiratie door het inventariseren van de creativiteit, mate van geïnspireerd zijn van medewerkers en daaruit voortvloeiend alle ideeën en marktkansen.

Kennismatrix

Geeft direct inzicht in de aanwezige kennis binnen de organisatie en bij leveranciers.

Salesfocus matrix

Geeft direct inzicht in de mate waarin de verkooporganisatie is ingericht en helpt direct bij het leggen van de juiste focus en de meest kansrijke mogelijkheden.